Đẩy mạnh hiệu quả quản lý và phát triển tài sản trí tuệ địa phương

TNV – Tài sản trí tuệ địa phương hiện nay đang được quan tâm khai thác với nhiều hoạt động đa dạng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc quản lý và phát triển tài sản trí tuệ địa phương trở nên vô cùng cần thiết. Khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương góp phần mang lại những giá trị thiết thực, tạo đà cho sự phát triển của kinh tế đất nước.

Tài sản trí tuệ địa phương được hiểu là “tri thức do con người tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo có mối liên hệ chặt chẽ với điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội và con người của một vùng đất hoặc một khu vực địa lý; có khả năng ứng dụng và tạo ra giá trị từ việc sử dụng tri thức đó”. Theo đó, tài sản trí tuệ của mỗi địa phương là khác nhau, mang những đặc trưng vùng miền và tài nguyên của địa phương có.

Nguồn tài sản trí tuệ địa phương đa dạng và quý báu

Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời với tài nguyên thiên nhiên phong phú. Các địa phương có những thắng cảnh đẹp, sản vật đặc thù và những địa danh lịch sử gắn liền với mảnh đất cha ông. Đó là những tài sản trí tuệ hết sức quý báu cần được lưu giữ và phát triển.

CAT BA
Đảo Cát Bà- hòn đảo ngọc của thành phố Hải Phòng

Những tài sản địa phương chính là điểm đặc biệt, là dấu hiệu nhận biết địa phương này với địa phương khác, dân tộc này với dân tộc khác. Khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, chú trọng xây dựng ngành du lịch địa phương giúp các địa phương bảo vệ các giá trị tài sản trí tuệ độc đáo của quê hương. Đồng thời cũng góp phần làm đẹp cho đất nước, tạo đà cho nền kinh tế phát triển.

Thực tế, vấn đề khai thác các tài sản trí tuệ địa phương hiện nay vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và chưa thực sự mang lại hiệu quả cao. Các địa phương vẫn chưa tìm ra những phương pháp, cách thức để phát huy những giá trị mà tài sản địa phương mang lại. Điều này vô tình tạo một lỗ hổng làm tài sản địa phương dần bị mai một và các tiềm năng du lịch bị kìm hãm.

Tính đến 31/5/2017, Việt Nam đã bảo hộ 49 chỉ dẫn địa lý (CDĐL) quốc gia và 6 CDĐL của nước ngoài.Cục SHTT đã xử lý 34.535 đơn các loại, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, đơn đăng ký SHCN đã xử lý được là 16.874, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016, bao gồm: chấp nhận bảo hộ 12.969 đối tượng SHCN (911 sáng chế, 72 giải pháp hữu ích, 943 kiểu dáng công nghiệp, 11.040 nhãn hiệu (8.462 nhãn hiệu quốc gia và 2.578 nhãn hiệu quốc tế đăng ký thông qua Hệ thống Madrid), 1 chỉ dẫn địa lý, 2 thiết kế bố trí mạch tích hợp).

Tài sản trí tuệ địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Có thể thấy, vấn đề quản lý và phát triển tài sản trí tuệ địa phương đang ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên việc khai thác tiềm năng phát triển của các địa phương trong lĩnh vực du lịch vẫn còn khiêm tốn.

Du lịch hiện nay đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay thì vấn đề bảo vệ và phát triển tài sản địa phương lại trở nên cần thiết hơn bao giờ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam phải cạnh tranh với các nước khác bằng thế mạnh của mình, bằng sản phẩm chẳng nơi nào có được và cũng là để bảo tồn phát triển chính những đặc sản của địa phương.

VINH HA LONG
Vịnh Hạ Long- di sản thiên nhiên thế giới

Hiện nay cả nước có nhiều sản phẩm là đặc sản của các vùng miền được bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhưng không phải nơi nào cũng biết khai thác hết các giá trị từ việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý mang lại. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhiều địa phương chưa xây dựng được tổ chức tập thể mạnh, chưa phát triển được các kênh thương mại ổn định và có biện pháp bảo vệ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ của mình. Công tác tuyên truyền, quảng bá,…còn chưa được triển khai rộng rãi. Do đó chưa thực sự khai thác hết các giá trị từ việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý mang lại.

Để tài sản trí tuệ địa phương được phát triển theo hướng bền vững, các địa phương cần có chính sách, kế hoạch rõ ràng về vấn đề này. Chính quyền các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện giúp cho các nhà sản xuất và tổ chức tập thể của họ hoạt động tốt, hiệu quả, để họ chủ động cùng nhau tổ chức mọi khâu từ sản xuất, kiểm tra chất lượng, đưa sản phẩm ra thị trường. Đồng thời có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tài sản trí tuệ địa phương. Các địa phương không chỉ phát triển tài sản trí tuệ địa phương bằng những cái vốn có mà còn phải khơi dậy tiềm năng, khai thác tối đa những lợi thế mà tải sản trí tuệ địa phương mang lại.

Vĩnh Hà